Promocje
Strój do pływania Funkita Starlight - Single Strength
Strój do pływania Funkita Starlight - Single Strength

215,10 zł

Cena regularna: 239,00 zł

Najniższa cena: 239,00 zł
Boneswimmer SKULL LANE PinUp - strój damski
Boneswimmer SKULL LANE PinUp - strój damski

143,40 zł

Cena regularna: 239,00 zł

Najniższa cena: 203,15 zł
Strój do pływania Funkita Sting Goes - Single Strength
Strój do pływania Funkita Sting Goes - Single Strength

203,15 zł

Cena regularna: 239,00 zł

Najniższa cena: 239,00 zł
Strój kąpielowy Funkita Spot Lots - Twisted
Strój kąpielowy Funkita Spot Lots - Twisted

233,10 zł

Cena regularna: 259,00 zł

Najniższa cena: 259,00 zł
Strój kąpielowy jednoczęściowy FUNKITA B-Fly - Diamond Back
Strój kąpielowy jednoczęściowy FUNKITA B-Fly - Diamond Back

233,10 zł

Cena regularna: 259,00 zł

Najniższa cena: 259,00 zł
Strój kąpielowy jednoczęściowy FUNKITA Destroyer - Diamond Back
Strój kąpielowy jednoczęściowy FUNKITA Destroyer - Diamond Back

233,10 zł

Cena regularna: 259,00 zł

Najniższa cena: 259,00 zł
Okulary pływackie Aqua Sphere XCEED Navy Titanium Mirrored z etui
Okulary pływackie Aqua Sphere XCEED Navy Titanium Mirrored z etui

189,00 zł

Cena regularna: 238,95 zł

Najniższa cena: 238,95 zł
szt.
Strój kąpielowy Funkita Worm Burner - Tie Me Tight - wiązany
Strój kąpielowy Funkita Worm Burner - Tie Me Tight - wiązany

220,15 zł

Cena regularna: 259,00 zł

Najniższa cena: 259,00 zł
Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PIANEK TRIATHLONOWYCH

I. Postanowienia ogólne

 1. Wypożyczalnia pianek triathlonowych prowadzona jest przez firmę SWIMBIOSIS Kornel Pawlik z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elżbiety Rakuszanki 6/70, 02-496 Warszawa, NIP 8212371745, REGON 369433339. zwaną dalej "Wypożyczalnią".
 2. Wypożyczalnia prowadzona jest przez firmę SWIMBIOSIS Kornel Pawlik w ramach prowadzonej przez firmę działalności: 77.21.Z - Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego  

II. Warunki wypożyczenia sprzętu sportowego

 1. Klientem Wypożyczalni może być każda osoba pełnoletnia, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni (zwana dalej „Wypożyczającym”).
 2. Wypożyczający zawiera z Wypożyczalnią umowę najmu sprzętu sportowego poprzez złożenie zamówienia drogą mailową, podając dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do wysyłki), jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.
 3. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Wypożyczającego sprzęt sportowy (zwany dalej „Sprzętem”) po wpłacie należnej kwoty – wysokości czynszu i ustalonej kaucji. Sprzęt będący przedmiotem umowy najmu jest własnością Wypożyczalni.
 4. Rezerwacja, wypożyczenie i zwrot Sprzętu odbywa się w sklepie stacjonarnym SWIMBIOSIS, w Warszawie, ul. Górczewska 6 (01-180) lub drogą mailową z możliwością wysyłki kurierskiej. Wysyłka Sprzętu z Wypożyczalni jest darmowa. Wypożyczający ma obowiązek zwrócić Sprzęt na swój koszt lub za pośrednictwem platformy Szybkie Zwroty udostępnionej przez Wypożyczalnię – koszt Szybkiego Zwrotu to 7 zł brutto. Kwota ta zostanie potrącona z wpłaconej kaucji i wystawiony zostanie paragon na usługę transportową.
 5. Wypożyczający odbierając Sprzęt zobowiązany jest do zapoznania się z nim we własnym zakresie i oceny jego stanu technicznego oraz kompletności.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do zapoznania się z wysłanym drogą mailową oraz dołączonym do Sprzętu protokołem opisującym stan produktu w momencie jego wypożyczenia. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do Sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu mailowego lub telefonicznego z Wypożyczalnią w celu zweryfikowania nieścisłości.
 7. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji Sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o Sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie, zgodnie z przeznaczeniem. Wypożyczający używa Sprzętu na swoją odpowiedzialność.
 8. W razie nieszczęśliwych wypadków zaistniałych z winy Wypożyczającego, przyjmuje on całą odpowiedzialność za ewentualne zaistniałe zdarzenia tylko i wyłącznie na siebie i zrzeka się wszelkich roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym wobec Wypożyczalni. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Wypożyczającego uregulowane zostały w umowie najmu.
 9. Wypożyczający zobowiązuje się korzystać ze Sprzętu osobiście i nie udostępniać go osobom trzecim.
 10. W przypadku uszkodzenia Sprzętu wykraczającego poza normalne zużycie wynikające z prawidłowego korzystania, Wypożyczający będzie zobowiązany do pokrycia kosztów jego naprawy. W przypadku całkowitego zniszczenia Sprzętu bądź jego utraty, Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia całkowitego kosztu Sprzętu, zgodnie z jego wartością ustaloną w oparciu o cennik detaliczny Wypożyczalni. 
 11. Czynsz najmu Sprzętu ustalony jest w oparciu o cennik, dostępny w Wypożyczalni oraz  na stronie www.swimbiosis.com zawierający wyszczególnienie możliwych okresów wypożyczenia. Sposób zapłaty czynszu regulują postanowienia umowy najmu Sprzętu.
 12. Zwrot Sprzętu następuje w sklepie stacjonarnym SWIMBIOSIS w Warszawie lub za pośrednictwem wysyłki kurierskiej - wysyłka powinna nastąpić najpóźniej 7 dnia wypożyczenia. Wypożyczający odpowiada za Sprzęt do momentu jego zwrotu. Sprzęt powinien być czysty i wysuszony oraz zostać zwrócony ze wszystkimi dołączonymi do niego akcesoriami (worek na piankę, rękawiczki etc.)
 13. Po zwrocie Wypożyczalnia ocenia stan Sprzętu i w przypadku braku uszkodzeń zwraca pobraną kaucję w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania Sprzętu.
 14. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawinionych (ubytki w materiale, przerwania, przecięcia po paznokciach) Wypożyczalnia wycenia koszt naprawy i jest uprawniona do potrącenia tych kosztów z pobranej kaucji.
 15. Wypożyczający nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek napraw we własnym zakresie.
 16. W przypadku całkowitego lub znacznego zniszczenia Sprzętu lub nie zwrócenia go Wypożyczalnia ma prawo do zatrzymania pełnej kwoty wpłaconej kaucji.
 17. Wypożyczalnia jest czynna w godzinach i dniach otwarcia sklepu stacjonarnego SWIMBIOSIS.
 18. W przypadku niezwrócenia przez Wypożyczającego Sprzętu w zadeklarowanym terminie, Wypożyczalnia będzie uprawniona do obciążenia Wypożyczającego karą umowną za bezumowne korzystanie ze Sprzętu w wysokości określonej dla danego sprzętu w cenniku za każdy kolejny cykl rozliczeniowy dla danego Sprzętu.
 19. W przypadku zwrotu Sprzętu przed upłynięciem wyznaczonego terminu, Wypożyczającemu nie przysługuje zwrot czynszu za niewykorzystany okres najmu.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

III. Cennik Wypożyczalni na zawody, obozy sportowe - do 7 dni

 1. sailfish ULTIMATE IPS PLUS 3 – 350,00 zł/tydzień (kaucja 2500,00 zł)
 2. sailfish ONE 7 – 250,00 zł/tydzień (kaucja 1800,00 zł)
 3. sailfish ATTACK 7– 200,00 zł/tydzień (kaucja 1400,00 zł)

 

 1. Orca Vitalis - 150,00 zł/tydzień (kaucja 600,00 zł)
 2. Orca Athlex Float - 200,00 zł/tydzień (kaucja 1100,00 zł)
 3. Orca Athlex Flow - 250,00 zł/tydzień (kaucja 1600,00 zł)

IV. Cennik Wypożyczalni do przymierzenia - do 3 dni (od poniedziałku do czwartku)

 

 1. Orca Vitalis - 60,00 zł/3 dni (kaucja 600,00 zł)
 2. Orca Athlex Float - 80,00 zł/3 dni (kaucja 1100,00 zł)
 3. Orca Athlex Flow - 100,00 zł/3 dni (kaucja 1600,00 zł)

W przypadku zakupu pianki w naszym sklepie Swimbiosis koszt wypożyczenia zostanie odliczony od ceny nowej pianki. 

Menu Szukaj więcej więcej
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl