Promocje
Okulary triathlonowe TYR Special Ops 2.0 Polarized non-mirrored czarne
Okulary triathlonowe TYR Special Ops 2.0 Polarized non-mirrored czarne

128,95 zł

Cena regularna: 158,95 zł

Najniższa cena: 158,95 zł
szt.
Strój kąpielowy damski Aqua Sphere Capri
Strój kąpielowy damski Aqua Sphere Capri

99,95 zł

Cena regularna: 189,00 zł

Najniższa cena: 189,00 zł
Worek na basen na sprzęt treningowy Funky Spot Me
Worek na basen na sprzęt treningowy Funky Spot Me

71,10 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 79,00 zł
szt.
Ossidabile bransoletka Swim 421
Ossidabile bransoletka Swim 421

279,95 zł

Cena regularna: 399,00 zł

Najniższa cena: 399,00 zł
Płetwy Aqua Sphere Microfin Jr niebieskie
Płetwy Aqua Sphere Microfin Jr niebieskie

79,95 zł

Cena regularna: 129,95 zł

Najniższa cena: 129,95 zł
Strój do pływania FUNKITA Purple Punch - Single Strap
Strój do pływania FUNKITA Purple Punch - Single Strap

229,00 zł

Cena regularna: 259,00 zł

Najniższa cena: 259,00 zł
Spodenki do pływania Funky Trunks Perfect Teeth Jammery
Spodenki do pływania Funky Trunks Perfect Teeth Jammery

197,10 zł

Cena regularna: 219,00 zł

Najniższa cena: 219,00 zł
Ossidabile bransoletka Swim 416
Ossidabile bransoletka Swim 416

249,95 zł

Cena regularna: 359,00 zł

Najniższa cena: 359,00 zł
Polityka prywatności (do 31.12.2022 r.)

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SWIMBIOSIS.COM

(obowiązująca do 31.12.2022 r.)

I. Cel Polityki

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. Przedstawia także zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego oraz przekazanie podmiotom trzecim danych niezbędnych informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

II. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy sklepu internetowego SWIMBIOSIS KORNEL PAWLIK, funkcjonującego pod adresem url: www.shop.swimbiosis.com. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Swimbiosis Kornel Pawlik z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elżbiety Rakuszanki 6/70, 02-496 Warszawa, NIP 8212371745, REGON 369433339. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: hello@swimbiosis.com. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: o Prowadzenie newslettera; o Prowadzenie systemu komentarzy; o Obsługa zapytań przez formularz; o Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów; o Realizacja zamówionych towarów i usług; o Windykacja należności; o Prezentacja oferty lub informacji dotyczących Administratora lub jego Partnerów. Administrator oświadcza, że wszystkie dane niezbędne do w/w celów są wprowadzone w formularzach dobrowolnie.

III. Metody ochrony danych osobowych

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Operator posiadający klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

3. Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł Użytkowników.

4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

IV. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: o firma hostingowa na zasadzie powierzenia; o kurierzy; o operatorzy płatności; o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony; o firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących; o ich sprostowania; o usunięcia; o ograniczenia przetwarzania, oraz do o przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu do Administratora wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu.

5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

V. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

VI. Istotne techniki marketingowe

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatora reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do Użytkowników, np. mogące przesłać maila do Użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

VII. Informacja o plikach cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu: Ski Team Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty. W ten sposób zbierane są m.in. informacje o oglądanych produktach. Pliki cookie wysyłane przez te podmioty mają w szczególności na celu zapewnienie prawidłowego działania Sklepu Internetowego oraz poprawę skuteczności prezentowania reklam, które odpowiadają Twojej aktywności online. W szczególności dotyczy to firm: Google Ads (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

VIII. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego masz możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookie, a następnie wyrażenia stosownej zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi. W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookie się zgodzisz, takie pliki cookie będą instalowane na Twoim urządzeniu.

 

IX. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki - może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

a) Zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub użytkownika Sklepu Internetowego;

b) Rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie / wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Menu Szukaj więcej więcej
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl